REGLEMENT VOOR DE LEDEN VAN DE "BRUNSSUMSE WATERVRIENDEN"

 

Zwembad algemeen

 • Het gebruik van zwembad "De Bronspot" geschiedt op eigen risico.
 • Het betreden van de witte en blauwe tegelvloer is alleen toegestaan met blote voeten, badslippers of de blauwe overtrekschoenen. Deze zijn te koop aan de kassa.
 • Het is verboden in het gebouw te roken.
 • Dieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Gebruik van glas en/of andere breekbare voorwerpen is, in de zwemzaal of garderobe, niet toegestaan.
 • Het is verboden om de MIVA (invalide) toiletten onnodig te gebruiken.
 • Tijdens de lessen mogen geen foto’s gemaakt worden, Tijdens diplomazwemmen mogen wel foto's gemaakt worden maar deze mogen niet op internet geplaatst worden.
 • I.v.m. de veiligheid mogen de kinderen tijdens de zwemles geen sieraden dragen.
 • Laat de kinderen vóór aanvang van de les naar het toilet gaan. Tijdens de les mogen de kinderen niet naar het toilet i.v.m. de veiligheid van het kind (geen toezicht).
 • De kinderen dienen zowel het eerste als het tweede les blok in de doucheruimtes te wachten totdat ze geroepen worden.
 • Het douchen dient voor een ieder gekleed te gebeuren. Naakt douchen is niet toegestaan.
 • Men dient het zwembad te betreden in een reine toestand. (geen zwarte handen etc...)

 Regels zwemlessen

 •  Kinderen die vervelend/storend gedrag vertonen krijgen 3 waarschuwingen. Na de 3e waarschuwing worden de ouders gewaarschuwd. Vertoond het kind de les erop volgend nog vervelend/storend gedrag wordt het kind voor 1 zwemles geschorst.
 • De zwemleskaarten dienen elke les meegenomen te worden. Bij 3x geen vertoon van een zwemleskaart kan de zwemles ontzegd worden. Bij verlies van een zwemleskaart kan een nieuwe worden gemaakt.

 Abonnementen en lesgelden:

 • Bij het inschrijven moeten de ouders aangeven of er medisch met het kind iets aan de hand is. Het kader kan hier dan rekening mee houden en reageren als dit nodig mocht zijn. Tijdens de les is er altijd EHBO aanwezig.
 • Eenieder dient vóór de 1e v.d. maand de contributie te betalen. De lidmaatschap eindigt pas bij schriftelijke c.q. verbale opzegging vóór de 1e van de volgende maand. Langdurig wegblijven is géén kwijtschelding van openstaande schulden. Bij ziekte welke langer duurt dan 1 periode kan de betaling, wanneer vooraf  bekend, worden stilgezet.
 • De Brunssumse Watervrienden is gerechtigd het abonnement van een ieder zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Restitutie in zijn geheel c.q. gedeeltelijk op de jaarlijkse contributie/lesgeld is niet mogelijk.

 Ouders 

 • De ouders leveren de kinderen af bij de douche. Het is niet toegestaan dat de ouders in het zwembad blijven kijken m.u.v. de eerste zwemles (maximaal 5 minuten).
 • Tijdens het zwemmen blijft minimaal 1 ouder in het pand, verblijf in de kleedhokken is niet toegestaan. Het is niet de bedoeling dat ouders het leszwemmen gebruiken om rustig boodschappen te gaan doen.
 • Ná de les (niet tijdens de les) kunnen kinderen door de ouders in de kleedhokken worden opgehaald.

 Diplomazwemmen

 • Tijdens de lessen wordt er naar een ieder gekeken met betrekking tot de kwaliteit van het zwemmen om al of niet in aanmerking te komen voor het diplomabriefje welke de bevoegdheid geeft deel te nemen aan het examen voor het diploma. Deelname aan het diplomazwemmen kan alléén geschieden na inleveren van het diplomabriefje. Dit briefje dient uiterlijk 1 week vóór het afzwemmen te worden ingeleverd voorzien van naam en geboortedatum en het diploma waarvoor men wil opgaan. Inleveren van het diplomabriefje op de examen dag is niet mogelijk. Diploma´s worden door ons  vóór de examen dag gemaakt.

 Counter/Aula

 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drink- en etenswaren te nuttigen.
 • Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Wachtende gasten in de aula dienen de rust te waarborgen.

 Rondom het zwembad

 • Het is verboden om auto's te parkeren op de personeels- en/of invalide parkeerplaats, behoudens personen met een speciaal hiervoor bestemde parkeerkaart.
 • I.v.m. de aanwezigheid van de chlooropslagplaats en de nooduitgang is het verboden zich achter het gebouw te begeven en/of fietsen, bromfietsen, etc. te plaatsen.

 Diefstal en vandalisme

 • Het is niet toegestaan kleding, tassen en/of andere eigendommen onbeheerd in de kleedhokjes achter te laten. Persoonlijke bezittingen worden niet bij de kassa bewaard. Gebruik hiervoor de afsluitbare kasten of de daarvoor bestemde kledingrekken. Kleding dat toch in de hokjes blijft liggen wordt verwijderd en opgehangen aan de kledingrekken.
 • De zwembadmedewerkers zijn, bij vermoeden van diefstal, bevoegd bezoekers van het zwembad te vragen hun tassen te openen en kledingzakken te legen om deze te kunnen nakijken.
 • Bij agressie, vandalisme en/of diefstal wordt de politie ingeschakeld en kan een zwembadverbod volgen voor een nader door het hoofd van de afdeling Sport, Recreatie en Accommodatie (bij afwezigheid, diens vervanger) te bepalen periode.
 • Het herhaaldelijk verstoren van de huisregels en/of gebruiksvoorwaarden kan eveneens leiden tot een zwembadverbod.
 • Bij vernieling/vandalisme o.i.d. zullen de herstel- en/of vervangingskosten worden verhaald op de vernieler/dader.